lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kontaktpersoner och adresser

Kontaktpersoner och adresser

Kontaktpersoner

Husprefekt Johnny Åstrand

Johnny.Astrand@hdm.lth.se 

046-222 92 44

Mobil: 070 663 67 72

Vaktmästare Jonas Brasjö Albin

Jonas.Brasjo_Albin@abm.lth.se 

046-222 73 28

Skyddsombud, ingenjör Hans Follin

Hans.Follin@abm.lth.se 

046-222 73 52

Faktureringsadress

Husstyrelsen i A-huset
Lunds Tekniska Högskola
Box 188
221 00 Lund

Postadress

Husstyrelsen i A-huset
Lunds Tekniska Högskola
Box 118
221 00 Lund

Internpost (inom LU/LTH)

Hämtställe 2