lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Vi finns i A-huset

I A-husets lokaler arbetar lärare, forskare, administratörer och gäster tillhörande institutionen för arkitektur och byggd miljö . I A-huset sitter också programledning och programplanerare.

Här arbetar också studenter som läser kurser vid institutionen inom ramen för de utbildningsprogram som är aktuella.

I huset inryms också det gemensamma biblioteket för arkitektur och design. Datorsalar med tillhörande skrivare underhålls och sköts av datordriftgruppen. Undervisningsverkstaden som är gemensam för Arkitektur och IKDC inryms i A-huset. Lokalbokning görs via lokalbokningsprogrammet vid Lunds universitet - Time Edit Lokal.

 

Biblioteket för arkitektur och design
Datordriftgruppen A-huset
Undervisningsverkstaden