lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

HMS kommitté A och IKDC

HMS kommittén för A-huset och Ingvar Kamprad Designcentrum

Kommittén arbetar med ärenden som avser byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor. Skyddsronder, miljöinventeringar, säkerhetsgenomgång planeras och handläggs av gruppen.

Rapporterade arbetsskador, tillbud, övriga skador och materiella skador tas upp och behandlas i kommittén. Uppföljning sker av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroll och säkerhetsarbete.

Kommittén består av följande ledamöter:

Johnny Åstrand, ordförande,  husprefekt A-huset

Isaac Rescala, ordförande A-sektionen 

Fredrik Nilsson, prefekt designvetenskaper 

Kirsten Rassmus-Gröhn, vik husprefekt IKDC

Catharina Sternudd, prefekt, Arkitektur och byggd miljö

Andreas Svensson, ansvarig LTH infrastruktur

 

Särskilt kallade är:

 

David Eriksson, skyddsombud IKDC 

Magnus Fischer, protokollförare

Hans Follin, huvudskyddsombud, skyddsombud A, facklig repr. SEKO

Gity Yahoo, facklig repr. SACO 

Robert Howe, arbetsmiljöingenjör LU

Paul de Medeiros, skyddsombud A-sektionen 

Felix Teneberg, skyddsombud A-sektionen 

Anne Link, Företagshälsovården

Bodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare, LTH

Gity Yahoo, facklig representant SACO 

Anna Wahlöö, skyddsombud A-huset

Ilnaz Golestani, skyddsombud IKDC 

Calle Rosengren, skyddsombud IKDC 

Claudia Janmaat, servicegruppen IKDC