lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Institutioner

Institutionen för arkitektur och byggd miljö

Verksamheten inom och kring arkitektutbildningen är bred och A-huset har mycket att erbjuda sina studenter, anställda, externa uppdragsgivare och besökare. Institutionen för arkitektur och byggd miljö har huvudansvaret för undervisningen på arkitektprogrammet. Det totala antalet studenter har under de senare åren ökat och är i år omkring 400.

Institutionen för arkitektur och byggd miljö undervisar också på programmen för industridesign, lantmäteri och civilingenjör väg- och vatten. Vi ger även kurser öppna för alla studenter inom Lunds universitet och LTH samt för allmänheten.

Inom institutionen bedrivs parallellt med utbildning en omfattande forskning kring arkitektur och byggd miljö.