lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Teknologsektionen

A-sektionen Arkitektur och Industridesign

A-sektionen (Sektionen för Arkitektur och Industridesign inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola) är en ideell organisation för studenter som läser arkitektur eller industridesign vid Lunds tekniska högskola, Lunds universitet. Här kan du bland annat läsa om vår verksamhet och förkovra dig i aktuella händelser knutna till A-sektionen!