lu.se

 

Välkommen till A-huset!

Här utbildar och vidareutbildar vi framtidens samhällsbyggare – samtidigt som vi bygger upp ny kunskap inom de tre forskarutbildningsämnena arkitektur, byggande och arkitektur och miljöpsykologi.

Utbildning och forskning bedrivs av avdelningarna för arkitektur, boende och bostadsutveckling samt energi och byggnadsdesign vid institutionen för arkitektur och byggd miljö.

De utbildningar som har en stor del av sina kurser förlagda till A-huset är:

  • Arkitektprogrammet
  • Internationell masterutbildning i arkitektur
  • Internationell masterutbildning i arkitektur med fördjupning i hållbar stadsgestaltning
  • Internationell masterutbildning i energi och energieffektiva byggnader