lu.se

Denna sida på svenska This page in English

HMS kommitté A och IKDC

HMS kommittén för A-huset och Ingvar Kamprad Designcentrum

Kommittén arbetar med byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor. Skyddsronder, miljöinventeringar, säkerhetsgenomgång planeras och handläggs av gruppen.

Rapporterade arbetsskador, tillbud, övriga skador och materiella skador tas upp och behandlas i kommittén. Uppföljning sker av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroll och säkerhetsarbete.

Kommittén består av följande ledamöter:

Vakant, lokalcontroller LTH

Monika Jonson, husprefekt A-huset

Patrik Nilsson, husprefekt IKDC (sammankallande) 

Per-Johan Dahl, prefekt, Arkitektur och byggd miljö 

Jasmina Wierzbicka, ordförande A-sektionen

Jessica Wadin, prefekt designvetenskaper

 

Särskilt kallade är: 

Hajnalka Bodnar, skyddsombud IKDC 

David Eriksson, skyddsombud IKDC

Anna Wahlöö, skyddsombud A-huset

Rifa Maliqi, skyddsombud A-huset 

Josef Forslund, verkstadsansvarig 

Robert Howe, arbetsmiljöingenjör LU

Claudia Janmaat, servicegrupp IKDC

Maria Carrick, arbetsmiljösamordnare, LTH

Erik Skans Mächs, skyddsombud IKDC (stud) 

Göran Nilsson, vaktmästare A-huset

Calle Rosengren, skyddsombud IKDC

vakant, skyddsombud A-sektionen (stud)