lu.se

Denna sida på svenska This page in English

HMS kommitté A och IKDC

HMS kommittén för A-huset och Ingvar Kamprad Designcentrum

Kommittén arbetar med byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor. Skyddsronder, miljöinventeringar, säkerhetsgenomgång planeras och handläggs av gruppen.

Rapporterade arbetsskador, tillbud, övriga skador och materiella skador tas upp och behandlas i kommittén. Uppföljning sker av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroll och säkerhetsarbete.

Kommittén består av följande ledamöter:

Lotta Grönvall, lokalcontroller LTH

Monika Jonson, husprefekt A-huset

Kirsten Rassmus-Gröhn, husprefekt IKDC

Catharina Sternudd, prefekt, Arkitektur och byggd miljö 

Jasmina Wierzbicka, ordförande A-sektionen

Jessica Wadin, prefekt designvetenskaper

 

Särskilt kallade är: 

Hajnalka Bodnar, skyddsombud IKDC 

David Eriksson, skyddsombud IKDC

Magnus Fischer, skyddsombud A-huset 

Josef Forslund, verkstadsansvarig 

Robert Howe, arbetsmiljöingenjör LU

Claudia Janmaat, servicegrupp IKDC

Maria Carrick, arbetsmiljösamordnare, LTH

Erik Skans Mächs, skyddsombud IKDC (stud) 

Göran Nilsson, vaktmästare A-huset

Calle Rosengren, skyddsombud IKDC

Helene Sveningsson, protokollförare 

Anna Wahlöö, skyddsombud A-huset

vakant, skyddsombud A-sektionen (stud)