lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Husstyrelse A och IKDC

Husstyrelsen för A-huset och Ingvar Kamprad Designcentrum

Husstyrelsen arbetar med frågor rörande drift av lokaler, infrastruktur, bygg- och lokalåtgärder, gemensam utveckling och planering för A-huset och IKDC (Ingvar Kamprad Designcentrum).

Husstyrelsen består av:

Lotta Grönvall, lokalcontroller LTH

Monika Jonson, husprefekt, A-huset

Kirsten Rassmus-Gröhn, husprefekt, IKDC

Catharina Sternudd, prefekt, institutionen för arkitektur och byggd miljö

Jessica Wadin, prefekt, designvetenskaper

Jasmina Wierzbicka, ordförande A-sektionen

 

Särskilt kallade är:

Hajnalka Bodnar, skyddsombud IKDC

David Eriksson, skyddsombud IKDC 

Magnus Fischer, skyddsombud A-huset 

Josef Forslund, verkstadsansvarig 

Claudia Janmaat, servicegrupp IKDC

Erik Skans Mäschs, skyddsombud IKDC (student) 

Göran Nilsson, vaktmästare A-huset

Calle Rosengren, skyddsombud IKDC

Helene Sveningsson, protokollförare

Vakant, skyddsombud A-sektionen (student)

Anna Wahlöö, skyddsombud A-huset