lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

 

Välkommen till A-huset!

 

 

Här utbildas och vidareutbildas framtidens samhällsbyggare och ny kunskap byggs upp inom de tre forskarutbildningsämnena arkitektur, byggande och arkitektur och miljöpsykologi.

Utbildning och forskning bedrivs av avdelningarna för arkitektur, boende och bostadsutveckling samt energi och byggnadsdesign vid Institutionen för arkitektur och byggd miljö.

De utbildningar som har en stor del av sina kurser förlagda till A-huset är:

 

-        Arkitektprogrammet

-        Internationell masterutbildning i arkitektur

-        Internationell masterutbildning i arkitektur med fördjupning i hållbar stadsgestaltning

-        Internationell masterutbildning i energi och energieffektive byggnader

 

 

 

 

 

 

 

 

A-huset

Husprefekt

Johnny Åstrand 

Telefon: 046-222 92 44 

 

Vaktmästare 

Jonas Brasjö-Albin 

Telefon: 046-222 73 28 

 

Leveransadress/besöksadress

Sölvegatan 24

223 62 Lund

 

Postadress

Lunds Tekniska Högskola

Husstyrelsen för A-huset

Box 118

221 00 Lund

 

Internpost (inom LU/LTH)

Hämtställe 2