lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om något händer!

 

Ring alltid 112 i nödsituation

Glöm inte att slå nolla först när du ringer från en telefon med intern anknytning (0-112).

Universitetets larmtelefon 20 700

Om du behöver komma i kontakt med väktare eller universitetets beredskapsperson ring +46 46 222 07 00.

Rapportera alla händelser

Ingen händelse är för liten att rapportera! Det kan exempelvis röra sig om

  • iakttagelser
  • inbrott
  • stöld
  • förlorade nycklar
  • förlorat passerkort
  • hot eller våld

Fyll i en händelserapport – logga in med lucat-id och välj språk

I och med att du rapporterar händelsen här får du hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

 

Medarbetarwebben hittar du kompletterande information för hur du agerar "Om något händer".

 

 

I frågor som rör miljö och säkerhet i A-huset vänder du dig till (vardagar på kontorstid): 

 

Johnny Åstrand (husprefekt) 

046-222 92 44

Mobil 070 663 67 72 

 

Hans Follin (huvudskyddsombud) 

046-222 73 52 

 

Jonas Brasjö Albin (vaktmästare) 

046 - 222 73 28