lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Om något händer!

Här hittar du viktiga telefonnummer som du kan använda när du har råkat ut för brott i universitetets lokaler. I A-huset vänder du dig, vardagar på kontorstid,  i första hand till husprefekt Johnny Åstrand eller huvudskyddsombud Hans Follin. 

Johnny Åstrand (husprefekt) 

046-222 92 44

Mobil 070 663 67 72 

Hans Follin (huvudskyddsombud) 

046-222 73 52