lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Husstyrelse A och IKDC

Husstyrelsen för A-huset och Ingvar Kamprad Designcentrum

Husstyrelsen arbetar med frågor rörande drift av lokaler, infrastruktur, bygg- och lokalåtgärder, gemensam utveckling och planering för A-huset och IKDC (Ingvar Kamprad Designcentrum).

Husstyrelsen består av:

Johnny Åstrand, ordförande, husprefekt A-huset

Isaac Rescala, ordförande A-sektionen

Fredrik Nilsson, prefekt, designvetenskaper

Kirsten Rassmus-Gröhn, vik. husprefekt IKDC 

Andreas Svensson, ansvarig LTH infrastruktur 

Catharina Sternudd, prefekt, Arkitektur och byggd miljö 

 

Särskilt kallade är:

Magnus Fischer, protokollförare

Hans Follin, huvudskyddsombud, skyddsombud A

Paul de Medeiros, skyddsombud A-sektionen

Felix Teneberg, skyddsombud A-sektionen 

David Svensson, skyddsombud IKDC

Josef Forslund, st.f verkstadsansvarig