lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Kommitten för Hälsa Miljö och Säkerhet

HMS kommittén för A-huset och Ingvar Kamprad Designcentrum

Kommittén arbetar med ärenden som avser byggnads-, inrednings- och utrustningsfrågor. Skyddsronder, miljöinventeringar, säkerhetsgenomgång planeras och handläggs av gruppen.

Rapporterade arbetsskador, tillbud, övriga skador och materiella skador tas upp och behandlas i kommittén. Uppföljning sker av handlingsplaner för systematiskt arbetsmiljöarbete, egenkontroll och säkerhetsarbete.

Kommittén består av följande ledamöter:

Johnny Åstrand, ordförande,  husprefekt A-huset. 

Ebba Hjort, suppl. studeranderepresentant, Industridesign. 

Erik Höglund, studeranderepresentant, Industridesign. 

Fredrik Nilsson, prefekt, designvetenskaper. 

Josefine Nilsson, ordförande A-sektionen, skyddsombud. 

Giorgos Nikoleris, husprefekt IKDC. 

Adrian Petersen, studeranderepresentant, Industridesign. 

Andreas Svensson, ansvarig LTH infrastruktur. 

Catharina Sternudd, prefekt, Arkitektur och byggd miljö. 

 

Särskilt kallade är:

Bodil Ryderheim, arbetsmiljösamordnare, LTH

David Eriksson, skyddsombud IKDC. 

Hans Follin, huvudskyddsombud, skyddsombud A, facklig repr. SEKO. 

Magnus Fischer, protokollförare. 

Teresa Hankala-Janiec, facklig repr. SACO. 

Olle Jernberg, arbetsmiljöingenjör LU. 

Anne Link, Företagshälsovården.