lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Modellverkstad

I modellverkstaden kan studenter tillverka modeller av kartong, plast och lera. Verkstaden är utrustad med en mindre laserskärare, flera 3D-skrivare och handverktyg för kartong.

 

 

Eftersom verkstaden är obemannad måste användare hålla god ordning för att verkstaden skall fungera för alla. Instruktioner om säker användning finns anslaget i verkstaden. 

 

Laserskäraren är tillgänglig måndag till fredag kl. 08-17. 

  • Bokning sker i perioder om 30 minuter, du kan boka maximalt 90 minuter sammanhängande. 
  • Kostnaden är 30 kr per period (om 30 minuter). Bokning och betalning kan du göra här! Länk är under uppbyggnad!
  • För frågor kontakta vaktmästare Jonas Brasjö Albin. jonas.brasjo_albin@abm.lth.se