lu.se

A-huset

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Modellverkstad

I modellverkstaden kan studenter tillverka modeller av kartong, plast och lera. Verkstaden är utrustad med en mindre laserskärare, flera 3D skrivare och handverktyg för kartong.

 

  • Ansök om behörighet för att få tillträde till modellverkstaden, blankett hittar du här. 
  • Användarmanual till laserskäraren finns anslaget vid laserskäraren. 
  • Tidbokning och betalning för användning av laserskärare sker här! Länk är under uppbyggnad!

 

Eftersom verkstaden är obemannad måste användare hålla god ordning för att verkstaden skall fungera för alla. Instruktioner om säker användning finns anslaget i verkstaden. 

 

Laserskäraren är tillgänglig måndag till fredag kl. 08-17. 

  • Bokning sker i perioder om 30 minuter, du kan boka maximalt 90 minuter sammanhängande. 
  • Kostnaden är 30 kr per period (om 30 minuter). Bokning och betalning kan du göra här! Länk är under uppbyggnad!
  • Om du har frågor - då är du välkommen att kontakta vaktmästare Jonas Brasjö Albin. jonas.brasjo_albin@abm.lth.se